The Society for the Study of Japonisme Young Researcher’s Award List

 

The Society for the Study of Japonisme Young Researcher’s Award

 

 

Year

Awardee

Work

10th

2022

ČAPKOVÁ Helena

Bedojifu Foierushutain to Nihon [Bedřich Feuerstein and Japan], translated from Czech by ABE Ken’ichi, Seibunsha, 2021.

9th

2021

KUGIMIYA Takako

“Austro-German Japonisme in Music from the 1890s to the 1910s,” doctoral thesis, Nagoya University, 2020.

THOELEN Saskia

“Globalisation and Strategic Change through Art Promotion during the Art Nouveau Period in Japan. Mitsukoshi’s Departmentisation Process Analysed through its Kimono Fashioning Activities,” doctoral thesis, Bunka Gakuen University, 2020.

8th

2020

No selection

7th

2019

NOMURA Yuko

Japanese Modern Art and Germany: About the Magazines “Subaru,” “Shirakaba” and “Tsukuhae,” Kyushu Daigaku Shuppankai, 2019.

6st

2018

No selection

5th

2017

KUME Kazusa

“The Beautiful and the Public: Japonisme and British Women” [Bi to Taishū: Japonisumu to Igirisu no Josei Tachi]. Nihon Joshi Daigaku Sōsho vol. 18, Brücke, 2016

TERAMOTO Noriko

Les Expositions Universelles de Paris et la Naissance du Japonisme [Pari Bankoku Hakurankai to Japonisumu no Tanjō]. Shibunkaku-shuppan, 2017

4th

2016

YAMABANA Nami

“The Promotion of Horticulture in the Meiji Era World Expositions and the Japanese Plants Boom” [Meijiki Hakurankai ni okeru Engei Shinkō to Nihon Shokubutsu Būmu]. Kindai Gasetsu vol. 23, December 2014

3rd

2015

SVAS Akiko

“Japanese Kimonos for the British Market at the Beginning of the 20th Century” [20 Seiki Shotō no Eikoku ni okeru Nihonsei Yushutsu Kimono no Ryūtsū to Nichiei Gyōsha no Sōgo Kōryū ni tsuite]. Journal of the Japan Society of Design vol. 65, 2014

2nd

2014

YASUNAGA Marie

“Between Tradition and Modern: Karl With’s Stay in Japan and his book Buddhistische Plastik in Japan” [Dentō to Kindai no Hazama de -Bijutsushika Kāru Viito no Nihon Taizai to “Nihon no Bukkyō Chōkoku”]. Chōiki vol. 18, 2013

1st

2013

MITANI Rika

“Concerning the Newly Published Works in Raphaël Collin’s Collection of Far Eastern Art” [Rafaeru Coran no Kyokutō Bijutsu Korekushon Shinshutsu Kyūzōhin ni tsuite]. Shizuoka Kenritsu Bijutsukan Kiyo vol. 28, 2012